books          editorials          education          personal projects

SVØMMETIMEN/Saltos bokhylle, Gyldendal

Forf: Linn T. Sunne

SVØMMETIMEN/Saltos bokhylle, Gyldendal

Forf: Linn T. Sunne

LILLA SIL/Kaleido les, Cappelen Damm

Forf. Torill Andersen

LILLA SIL/Kaleido les, Cappelen Damm

Forf. Torill Andersen

LILLA SIL/Cappelendamm

Forf. Torill Andersen

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

(Harry og Ivar...)

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

ORD FOR ALT  /Norskverk fra Cappelen Damm

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

SVØMMETIMEN/Saltos bokhylle, Gyldendal

Forf: Linn T. Sunne

MIN/Kaleido les, Cappelendamm

Forf. Torill Andersen

MIN/Kaleido les, Cappelendamm

Forf. Torill Andersen

GIMBER

Ung Husflid

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

SVØMMETIMEN/Saltos bokhylle, Gyldendal

Forf: Linn T. Sunne

MIN/Kaleido les, Cappelendamm

Forf. Torill Andersen

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

MAL MIA/Kaleido les, Cappelen Damm

Forf. Torill Andersen

MAL MIA/Kaleido Les, Cappelen Damm 

Forf. Torill Andersen

Ordleiksboka/Skald Forlag

Forf: Olaf Husby, Øistein Vangsned og Sylfest Lomheim

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm

ORD FOR ALT/Norskverk fra Cappelen Damm